Cookoda

آرد ساده٬بیکینگ پودر٬تخم مرغ٬روغن مخصوص سرخ کردن٬شکر٬شیر٬نمک٬پودر دارچین٬پودر شکر٬کره