Cookoda

آرد برنج٬آرد سفید٬تخم مرغ٬روغن مخصوص سرخ کردن٬شیر٬پودر شکر٬پودر نشاسته٬پودر هل