Cookoda

آب٬آرد ساده٬بادام ورقه شده٬تخم مرغ٬شکر٬شیر٬قیسی٬مایه خمیر٬نمک٬پودر شکر٬کره