Cookoda

آب٬آرد ساده٬رزماری خشک (اکلیل کوهی)٬روغن زیتون٬شکر٬مایه خمیر٬نمک٬نمک دریا٬پنیر پارمزان