Cookoda

آب٬آرد ساده٬اسانس وانیل٬بیکینگ پودر٬تخم مرغ٬دارچین٬روغن٬شکر٬طالبی٬نشاسته٬نمک٬کره